Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, veřejná vysoká škola
IČO:70883521
Ulice:nám. T. G. Masaryka 5555
PSČ:760 01
Obec:Zlín
Okres:Okres Zlín
Typ org:Vysoké školy a jejich fakulty
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.utb.cz
Rok založení:2000
Poč. pracovníků:1000-1499
Popis:V oblasti pedagogické zajišťování výuky ve všech třech formách vysokoškolského studia. Hlavní směry vědeckovýzkumné činnosti mají chemický a technologický charakter se zaměoením na nové technologie a ekologické trendy poi zpracování poírodních polymerů a progresivních polymerních systémů a technologií a dále automatuzace technologií a výrobnich procesů. Realizace aplikovaného výzkumu v oblasti zpracování kožedělného odpadu, využití polymerních amateriálů pro snižování hluku a vibrací.Oešení otázek biologické denitrifikace průmyslových odpadních lázní, výzkum v oblasti remediací půd zamooených chlorovanými uhlovodíky.
Odvětví (1):Školství
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2023 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.