Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
IČO:70883521
Ulice:Nad Stráněmi 4511
PSČ:760 05
Obec:Zlín
Okres:Okres Zlín
Typ org:Vysoké školy a jejich fakulty
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:web.fai.utb.cz
Rok založení:2006
Poč. pracovníků:500-999
Popis:Zřízení fakulty zaměřené na aplikovanou informatiku jako samostatné součásti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je logickým vyústěním snah univerzity uplatnit se v oblasti informačních technologií. V oblasti vědeckovýzkumné práce jsou nosnými směry moderní metody teorie automatického řízení, monitorování a řízení technologických procesů, měřicí technika, metody umělé inteligence, informační technologie, softwarové inženýrství, matematické modelování technologických procesů s ohledem na jejich automatické řízení a v neposlední řadě řešení automatického řízení v teplárenství.
Odvětví (1):Školství
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2023 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.