Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Česká technologická platforma pro chov hospodářských zvířat
IČO:72062797
Ulice:Výzkumníků 267
PSČ:788 13
Obec:Rapotín
Okres:Okres Šumperk
Typ org:Technologické platformy
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.vuchs.cz/ctp/index.php
Rok založení:2010
Poč. pracovníků:neuvedeno
Popis:Hlavními cíli ČTP jsou: _Koordinace aktivit a výměna poznatků v oblasti chovu hospodářských zvířat (skotu, prasat,ovcí, koz a drůbeže) u profesně zaměřených subjektů jakými jsou výzkumné instituce, chovatelé a jejich sdružení, zemědělské univerzity a zpracovatelé zemědělských produktů živočišného původu; _Přenos aktuálních informací, které přispějí k rozvoji a zefektivnění chovu hospodářských zvířat nejen na národní úrovni, ale i na mezinárodní úrovni ve smyslu implementace poznatků ze zahraničí a přenos poznatků směrem do zahraničí; _Využití aktuálních poznatků výzkumu a vývoje v chovu, biologii, reprodukci a kvality živočišných produktů v praxi a jejich efektivní přenos k cílovým uživatelům; _Podpora živočišné prvovýroby a chovu hospodářských zvířat v České republice při zachování udržitelnosti a konkurenceschopnosti domácího zemědělství; _Popularizace, medializace a propagace poznatků a informací na podporu chovu hospodářských zvířat a spotřebu produktů z tohoto zemědělského odvětví, včetně podpory vzdělávání; _Hledání a porovnání intenzivních a alternativních způsobů hospodaření v chovech, včetně ekologických způsobů hospodaření; _Využití moderních biotechnologických metod v chovech hospodářských zvířat, diagnostických metod na kontrolu kvality produktů živočišného původu, reprodukci a potravinovou bezpečnost;
Odvětví (1):Činnosti organizací společenských
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2024 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.