Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Interoperabilita železniční infrastruktury
IČO:75126010
Ulice:Kodaňská 46/1441
PSČ:100 10
Obec:Praha 10
Okres:Obvod Praha 10
Typ org:Technologické platformy
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.sizi.cz
Rok založení:2008
Poč. pracovníků:1-5
Popis:Technologická platforma je zájmovým Sdružením dvaadvaceti podnikatelských subjektů, univerzit, výzkumných a projektových organizací z odvětví železničního stavebnictví, kteří se podílí na investiční výstavbě a údržbě železniční infrastruktury České republiky, v oblastech infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení. Sdružení je právnickou osobou od 4. 1. 2008. Jeho cílem je spojení vědeckého a technického potenciálu univerzit, výzkumných a projektových ústavů spolu s výrobním potenciálem stavebních a výrobních společností k realizaci následujících cílů a předmětu činnosti: 1.Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti členů Sdružení. 2.Strukturalizace a podpora realizace projektů vývoje, výzkumu a zkušebnictví zajišťující současnou produkci členů Sdružení s požadavky Technických specifikací interoperability transevropského železničního systému v podsystémech infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení. 3.Získávání finančních prostředků na realizaci těchto projektů. 4.Uplatnění podílu členů Sdružení na mezinárodních (evropských) aktivitách souvisejících s vytvářením nových předpisů pro výstavbu, výrobu a údržbu i navazující zkoušky a hodnocení produkce evropského železničního průmyslu.
Odvětví (1):Činnosti organizací společenských

   
Obsah © 2003 - 2024 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.