Search       Česká verze     
 
   
     


AIP ČR
© 2003 - 2022 Association of
Innovative Entrepreneurship CR


Evropská unie a inovace (Druhé, aktualizované vydání)
Stažení publikace (*.pdf, 380 Kb)

1. ÚVOD 5
2. DEFINICE INOVACE 6
3. HISTORIE PODPORY VÝZKUMU A INOVACÍ V EHS A EU 6
3.1. Období 1983 - 1994 7
3.1.1. Výzkumné programy 7
3.1.2. Programy na podporu inovací 8
3.2. Období po roce 1994 10
3.2.1. Čtvrtý rámcový program EU ve výzkumu, vývoji a demonstracích 10
3.2.2. Pátý rámcový program EU ve výzkumu, vývoji a demonstracích 11
3.2.3. Šestý rámcový program EU ve výzkumu, vývoji a demonstracích 13
4. PODPORA ROZVOJE REGIONŮ A INOVACE 15
4.1. Reforma strukturálních fondů v roce 1988 16
4.2. Programové období 1994 - 1998 18
4.2.1. Programy ERDF financované podle článku 10 19
4.3. Programové období 2000 - 2006 21
4.3.1. Iniciativy Společenství 22
4.3.2. Inovační aktivity 22
5. VÝVOJ INOVAČNÍ POLITIKY EU 24
6. FINANCOVÁNÍ INOVACÍ V EU 28
6.1. Programy a iniciativy 28
6.2. Evropská investiční banka 30
6.3. Evropský investiční fond 31
6.4. Gate2Growth Initiative 32
6.5. Neziskové organizace 33
7. NÁSTROJE INOVAČNÍ POLITIKY 33
7.1. Trendchart 33
7.2. Innobarometer 34
7.3. Průzkum inovací Společenství 34
7.4. Inovační studie 35
7.5. FIT Policy Exchange Project 35
7.6. Technology Marketplace 35
7.7. Databáze podnikatelských inkubátorů 35
7.8. IRC Network 36
7.9. Innovation Showcase - Promotion Innovation in Europe 36
7.10. Nástroje regionální podpory inovací a inovačního podnikání 36
7.11. Informační sítě na podporu výzkumu a inovačního podnikání 38
7.12. Periodické publikace 39
8. ZÁVĚR 39
9. LITERATURA A INTERNET 40
PŘÍLOHA 1: „Inovační politika: Aktualizace přístupu Unie v souvislosti s lisabonskou strategií“, překlad sdělení Komise COM (2003) 112 z 11.3.2002 45
PŘÍLOHA 2: Pracovní plán téma „Výzkum a inovace“, specifický program „Strukturování Evropského výzkumného prostoru“ 69

   
Obsah © 2003 - 2023 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.