Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.


Vyhledávání firem v technologickém profilu České republiky
Kliknutím na záložku zvolte kriterium pro výběr subjektů.

Typy organizací Počty zaměstnanců Kraje / okresy Odvětví Technologie

 [1] Zemědělství, myslivost a související činnosti
 [2] Lesnictví, těžba dřeva a přidružené činnosti
 [5] Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti v rámci rybolovu
 [10] Dobývání černého uhlí a hnědého uhlí, rašeliny
 [11] Dobývání ropy, zemního plynu, bitumenních hornin a související činnosti
 [12] Dobývání a úprava uranových a thoriových rud
 [13] Dobývání a úprava ostatních rud
 [14] Dobývání a úprava ostatních nerostů
 [15] Výroba potravin a nápojů
 [16] Zpracování tabáku
 [17] Textilní průmysl
 [18] Oděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin
 [19] Činění a úprava usní; výroba brašnářského a sedlářského zboží a obuvi
 [20] Průmysl dřevařský a korkařský kromě výroby nábytku; výroba košů a proutěného zboží
 [21] Výroba vlákniny, papíru a lepenky
 [22] Vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových nahrávek
 [23] Koksování, rafinérské zpracování ropy, výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin
 [24] Výroba chemických výrobků
 [25] Výroba pryžových a plastových výrobků
 [26] Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
 [27] Výroba kovů vč. hutního zpracování
 [28] Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení
 [29] Výroba strojů a zařízení
 [30] Výroba kancelářských strojů a počítačů /včetně přístrojů na zpracování dat/
 [31] Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
 [32] Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů
 [33] Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů
 [34] Výroba dvoustopých motorových vozidel, přívěsů a návěsů
 [35] Výroba ostatních dopravních zařízení
 [36] Výroba nábytku; ostatní zpracovatelský průmysl
 [37] Zpracování druhotných surovin
 [40] Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a teplé vody, výroba chladu
 [41] Výroba a rozvod vody
 [45] Stavebnictví
 [50] Prodej, údržba a opravy motorových vozidel; prodej pohonných hmot
 [51] Velkoobchod a zprostředkování obchodu /kromě motorových vozidel/
 [52] Maloobchod, opravy spotřebního zboží, kromě motorových vozidel
 [55] Pohostinství a ubytování
 [60] Pozemní doprava; potrubní přeprava
 [61] Vodní doprava
 [62] Letecká a kosmická doprava
 [63] Vedlejší a pomocná činnost v dopravě; činnosti cestovních kanceláří
 [64] Činnosti poštovní a telekomunikační
 [65] Peněžnictví
 [66] Pojišťovnictví kromě sociálního zabezpečení
 [67] Činnosti související s úvěry a pojišťovnictvím
 [70] Činnosti v oblasti nemovitostí
 [71] Pronájem strojů a přístrojů bez obsl. personálu; pronájem zboží osobní potřeby a pro domácnost
 [72] Zpracování dat a související činnosti
 [73] Výzkum a vývoj
 [74] Služby převážně pro podniky
 [75] Veřejná správa; obrana; sociální zabezpečení
 [80] Školství
 [85] Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti
 [90] Odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, čištění města
 [91] Činnosti organizací společenských
 [92] Rekreační, kulturní a sportovní činnosti
 [93] Ostatní služby
 [95] Domácnosti zaměstnávající personál
 [99] Exteritoriální organizace a spolky


   
Obsah © 2003 - 2024 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.