Vyhledávání       English version     
 
   
     
Systém inovačního podnikání v ČR
  Regionální inovační infrastruktura
  Dokumenty o inovačním podnikání
  Regionální inovační strategie
  Průmyslové zóny
  Poradenské organizace


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.


Investice do výzkumu: Akční plán pro Evropu
Stažení publikace (*.pdf, 397 Kb)

1. SHRNUTÍ 5
2. VÝZVA K ÚSILÍ 6
3. SPOLEČNÝ POSTUP 9
3.1 PODPORA KOHERENTNÍ PŘÍPRAVY POLITIK NA NÁRODNÍ A EVROPSKÉ ÚROVNI 9
3.2 SPOLEČNÁ VIZE VÝVOJE A VYUŽITÍ KLÍČOVÝCH TECHNOLOGIÍ 10
3.3 VYŠŠÍ INVESTICE DO VÝZKUMU -VÝHODY PRO VŠECHNY REGIONY 11
3.4 PŘÍPRAVA KOHERENTNÍ KOMBINACE POLITICKÝCH NÁSTROJŮ 11
4. ZLEPŠENÍ VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU A INOVACÍ 12
4.1 LIDSKÉ ZDROJE 12
4.2 VEŘEJNÝ VÝZKUM A JEHO VZTAHY K PRŮMYSLU 14
4.3 ZLEPŠENÍ KOMBINACE VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A JEJICH ÚČINNOSTI 15
4.3.1 Kombinace finančních nástrojů 15
4.3.2 Přímá opatření pro výzkum a vývoj 16
4.3.3 Daňová opatření pro výzkum 17
4.3.4 Podpora mechanismů záruk pro výzkum a inovace v MSP 18
4.3.5 Podpora rizikového kapitálu pro MSP provádějících vysoce náročný výzkum 18
5. NOVÉ ZAMĚŘENÍ VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ NA VÝZKUM A INOVACE 19
5.1 PAKT STABILITY A RŮSTU A ZÁSADY HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY 19
5.2 ROVNOVÁHA MEZI VEŘEJNÝM FINANCOVÁNÍM NA NÁRODNÍCH ÚROVNÍCH A ÚROVNÍ SPOLEČENSTVÍ 20
5.3 PRAVIDLA STÁTNÍ PODPORY 20
5.4 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 21
6. ZLEPŠENÍ SYSTÉMOVÝCH PODMÍNEK PRO SOUKROMÉ INVESTICE DO VÝZKUMU 22
6.1 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 22
6.2 PRÁVNÍ PŘEDPISY A NORMY PRO VÝROBKY 23
6.3 PRAVIDLA VOLNÉ SOUTĚŽE 24
6.4 FINANČNÍ TRHY 25
6.5 DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ 26
6.6 STRATEGIE VÝZKUMU,MANAGEMENT A FINANČNÍ ZPRÁVY V PODNICÍCH 26
7. ZÁVĚRY 27

   
Obsah © 2003 - 2023 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.