Vyhledávání       English version     
 
   
     
Systém inovačního podnikání v ČR
  Regionální inovační infrastruktura
  Dokumenty o inovačním podnikání
  Regionální inovační strategie
  Průmyslové zóny
  Poradenské organizace


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.


Podnikání v Evropě
Stažení publikace (*.pdf, 251 Kb)

I. ÚVOD: EVROPSKÉ PODNIKATELSKÉ STIMULY 5
II. DYNAMIKA PODNIKÁNÍ 6
A. Co je podnikání? 6
a) Využití kreativity nebo inovací 6
    b) Podnikatelé 6
    c) Podnikavost v praxi 7
  B. Proč je podnikání důležité? 7
    a) Podnikání vytváří pracovní místa a zabezpečuje rozvoj 7
    b) Podnikání jako rozhodující faktor konkurenceschopnosti 8
    c) Podnikání uvolňuje lidský potenciál 8
    d) Podnikání a společenské zájmy 8
  C. Podnikání v Evropské unii - nedostatky a potenciál 9
    a) Měření podnikavosti 9
    b) Příležitost pro Evropu 10
III. PODNIKÁNÍ A VÝBĚR POLITICKÝCH OPATŘENÍ 11
  A. Více podnikatelů - jak můžeme tohoto cíle dosáhnout? 11
    a) Překážky vstupu do podnikání 11
    b) Riziko a odměňování 12
    c) Podpora schopností a kompetencí 14
    d) Podnikatelské iniciativy jako příležitost pro všechny 15
  B. Jak mohou být podniky orientovány na rozvoj? 16
    a) Správní a politické prostředí 16
    b) Daňová opatření 17
    c) Dostupnost specifických pracovních sil 18
    d) Dostupnost finančních prostředků 19
    e) Využít poznatky a mezinárodní podnikatelské příležitosti 20
    f) Intrepreneurship a Corporate Venturing 21
  C. Vstříc ke společnosti podnikání 22
    a) Pozitivnější přístup k podnikatelským iniciativám 22
    b) Realizace sociálních cílů - úloha podnikatelských iniciativ 23
IV. PŘÍŠTÍ KROKY 23
  A. Koordinovaný přístup k politice podnikání 23
    a) Koordinace politiky podnikání mezi těmi, kteří tuto politiku vytvářejí 23
    b) Učit se od nejlepších 24
  B. Tři priority při realizaci společnosti podnikání 24
    a) Odstranit překážky při zakládání a rozvoji podniků 24
    b) Uvést do rovnováhy rizika a přínosy podnikání 25
       

   
Obsah © 2003 - 2023 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.