Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Počet nalezených subjektů: 781
Podle krajů / okresů:
Obvod Praha 1Abner, a.s.
Obvod Praha 1Akademie múzických umění v Praze
Obvod Praha 1Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta
Obvod Praha 1Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta
Obvod Praha 1Akademie múzických umění v Praze, Hudební fakulta
Obvod Praha 1Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.
Obvod Praha 1Arcdata Praha, s.r.o.
Obvod Praha 1Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Obvod Praha 1Arx Equity Partners, s.r.o.
Obvod Praha 1Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.
Obvod Praha 1Asociace pro Poradenství, občanské sdružení
Obvod Praha 1Autodesk, s.r.o.
Obvod Praha 1Baxter Czech, spol. s.r.o.
Obvod Praha 1Borealis, s.r.o.
Obvod Praha 1Central European Management Academy, s. r.o.
Obvod Praha 1Cevro Institut, o.p.s.
Obvod Praha 1Cityplan, s.r.o.
Obvod Praha 1Česká akademie zemědělských věd
Obvod Praha 1Česká archeologická společnost
Obvod Praha 1Česká energetická společnost
Obvod Praha 1Česká lesnická společnost
Obvod Praha 1Česká marketingová společnost
Obvod Praha 1Česká metrologická společnost
Obvod Praha 1Česká potravinářská společnost
Obvod Praha 1Česká silnični společnost
Obvod Praha 1Česká společnost chemická
Obvod Praha 1Česká společnost chemického inženýrství
Obvod Praha 1Česká společnost pro informatizaci
Obvod Praha 1Česká společnost pro jakost
Obvod Praha 1Česká společnost pro manipulaci s materiálem - logistiku
Obvod Praha 1Česká společnost pro mezinárodní právo
Obvod Praha 1Česká společnost pro nové materiály a technologie
Obvod Praha 1Česká společnost průmyslové chemie
Obvod Praha 1Česká společnost rostlinolékařská
Obvod Praha 1Česká strojnická společnost
Obvod Praha 1Česká vědecká společnost pro mykologii
Obvod Praha 1Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Obvod Praha 1Česká zemědělská společnost
Obvod Praha 1České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní
Obvod Praha 1České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Obvod Praha 1Českomoravská společnost pro automatizaci
Obvod Praha 1Českomoravská společnost textilní, oděvní a kožedělná
Obvod Praha 1Český komitét pro vědecké řízení
Obvod Praha 1Český svaz geodetů a kartografů
Obvod Praha 1Český svaz vědeckotechnických společností
Obvod Praha 1Český Svaz Vynálezců a Zlepšovatelů
Obvod Praha 1Egermann, s.r.o.
Obvod Praha 1Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Obvod Praha 1Eurovia CS, a.s.
Obvod Praha 1Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
Obvod Praha 1Graddo, a.s.
Obvod Praha 1Grant Thornton Valuations, a.s.
Obvod Praha 1Hospodářská komora České republiky
Obvod Praha 1IDC Cema, s.r.o.
Obvod Praha 1Katchem, s.r.o.
Obvod Praha 1Knihovna AV ČR, v.v.i.
Obvod Praha 1Komora geodetů a kartografů
Obvod Praha 1Masarykova česká sociologická společnost
Obvod Praha 1Matematický ústav AV ČR, v.v.i.
Obvod Praha 1MathAn Praha, s.r.o.
Obvod Praha 1MAX Merlin, s.r.o.
Obvod Praha 1Ministerstvo Dopravy
Obvod Praha 1Ministerstvo Financí
Obvod Praha 1Ministerstvo Kultury
Obvod Praha 1Ministerstvo pro Místní Rozvoj
Obvod Praha 1Ministerstvo Průmyslu a Obchodu
Obvod Praha 1Ministerstvo Školství, Mládeže a Tělovýchovy
Obvod Praha 1Ministerstvo Zahraničních Věcí
Obvod Praha 1Ministerstvo Zemědělství
Obvod Praha 1Modus, s.r.o.
Obvod Praha 1Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.
Obvod Praha 1Omnipol, a.s.
Obvod Praha 1Pražská plynárenská, a.s.
Obvod Praha 1Prominecon CZ, a.s.
Obvod Praha 1Rada vědeckých společností České republiky
Obvod Praha 1Silikátová společnost
Obvod Praha 1Sklárna Elias Palme, s.r.o.
Obvod Praha 1Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.
Obvod Praha 1Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Obvod Praha 1Společnost pro estetiku
Obvod Praha 1Společnost pro techniku prostředí
Obvod Praha 1Společnost pro trhací techniku
Obvod Praha 1Společnost tisku
Obvod Praha 1Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s.
Obvod Praha 1storyous.com, s.r.o.
Obvod Praha 1Středisko společných činností AV ČR, v. v.i.
Obvod Praha 1Surprise Drinks, a.s.
Obvod Praha 1Surtec, a.s.
Obvod Praha 1SVAZ STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE zájmové sdružení
Obvod Praha 1Škoda Investment, a.s.
Obvod Praha 1T.D. Williamson ČR, s.r.o.
Obvod Praha 1Technoexport, a.s.
Obvod Praha 1Unipetrol, a.s.
Obvod Praha 1Univerzita Karlova v Praze
Obvod Praha 1Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta
Obvod Praha 1Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Obvod Praha 1Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Obvod Praha 1Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Obvod Praha 1Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Obvod Praha 1Univerzita Karlova, Centrum pro přenos poznatků a technologií
Obvod Praha 1Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
Obvod Praha 1Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v. i.
Obvod Praha 1Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.
Obvod Praha 1Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Obvod Praha 1Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.
Obvod Praha 1Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
Obvod Praha 1Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze
Obvod Praha 1Výzkumné centrum hudební akustiky
Obvod Praha 1Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.
Obvod Praha 1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Obvod Praha 1Wertheim, s.r.o.
Obvod Praha 2B64, s.r.o.
Obvod Praha 2Betasoft, s.r.o.
Obvod Praha 2CCA Group, a.s.
Obvod Praha 2Centrum pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu
Obvod Praha 2CE-PA, s.r.o.
Obvod Praha 2CertiCon, a.s.
Obvod Praha 2Česká asociace pracovníků v aplikované geofyzice
Obvod Praha 2Česká botanická společnost
Obvod Praha 2Česká demografická společnost
Obvod Praha 2Česká geografická společnost
Obvod Praha 2Česká společnost antropologická
Obvod Praha 2Festka, s.r.o.
Obvod Praha 2Gearspect Group, a.s.
Obvod Praha 2GEO Group, a.s.
Obvod Praha 2H.L.F., s.r.o.
Obvod Praha 2Infor Global Solutions (Praha), s.r.o.
Obvod Praha 2Inna, s.r.o.
Obvod Praha 2Institut Teoretické Informatiky
Obvod Praha 2Intronix, s.r.o.
Obvod Praha 2Intv, s.r.o.
Obvod Praha 2Metroprojekt Praha, a.s.
Obvod Praha 2Ministerstvo Práce a Sociálních Věcí
Obvod Praha 2Ministerstvo Spravedlnosti
Obvod Praha 2Ministerstvo Zdravotnictví
Obvod Praha 2Novák & Partner, s.r.o.
Obvod Praha 2Novi, s.r.o.
Obvod Praha 2Odborná společnost letecká ČR
Obvod Praha 2PC - Progress, s.r.o.
Obvod Praha 2PressCom, s.r.o.
Obvod Praha 2ProTyS, a.s.
Obvod Praha 2Seal, s.r.o.
Obvod Praha 2Sense Progress, a.s.
Obvod Praha 2Společnost pro biologickou psychiatrii
Obvod Praha 2University of New York in Prague, s.r.o.
Obvod Praha 2Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
Obvod Praha 2Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Obvod Praha 2Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Obvod Praha 2Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Obvod Praha 2Vodní zdroje GLS Praha, a.s.
Obvod Praha 2Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Obvod Praha 2Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
Obvod Praha 3Aaron Group, s.r.o.
Obvod Praha 3ATS-Telcom Praha, a.s.
Obvod Praha 3Beadex, s.r.o.
Obvod Praha 3Com-Sys Trade, s.r.o.
Obvod Praha 3CZ.NIC, z., s.p.o.
Obvod Praha 3ČD - Telematika, a.s.
Obvod Praha 3Čskd Intrans, s.r.o.
Obvod Praha 3Datasys, s.r.o.
Obvod Praha 3Dcci, s.r.o.
Obvod Praha 3Deko Home, s.r.o.
Obvod Praha 3DHV CR, s.r.o.
Obvod Praha 3Digi Trade, s.r.o.
Obvod Praha 3e-Fractal, s.r.o.
Obvod Praha 3Enviros, s.r.o.
Obvod Praha 3Fine, s.r.o.
Obvod Praha 3Haricom, s.r.o.
Obvod Praha 3Heat ME, a.s.
Obvod Praha 3Hroši, s.r.o.
Obvod Praha 3Inco engineering, s.r.o.
Obvod Praha 3Limat, v.o.s.
Obvod Praha 3Pronix, s.r.o.
Obvod Praha 3Safetica Technologies, s.r.o.
Obvod Praha 3Silektro, s.r.o.
Obvod Praha 3STROJIMPORT, a.s.
Obvod Praha 3Sudop Praha, a.s.
Obvod Praha 3Textemo, s.r.o.
Obvod Praha 3Unicorn College, s.r.o.
Obvod Praha 3Vysoká škola ekonomická v Praze
Obvod Praha 3Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví
Obvod Praha 3Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Obvod Praha 3Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
Obvod Praha 3Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská
Obvod Praha 3Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská
Obvod Praha 3Y Soft Corporation, a.s.
Obvod Praha 3Zypro, s.r.o.
Obvod Praha 44M4, s.r.o.
Obvod Praha 4Akcent College, s.r.o.
Obvod Praha 4Alek, s.r.o.
Obvod Praha 4Alphatel Plus, s.r.o.
Obvod Praha 4Altron, a.s.
Obvod Praha 4Anti Vir, s.r.o.
Obvod Praha 4ArtiCell, s.r.o.
Obvod Praha 4Aseko, s.r.o.
Obvod Praha 4ASICentrum, s.r.o.
Obvod Praha 4Asociace pro vodu v krajině České republiky
Obvod Praha 4Asociace Výzkumných Organizací
Obvod Praha 4Asseco Solutions, a.s.
Obvod Praha 4ATD, s.r.o.
Obvod Praha 4Audatex Systems, s.r.o.
Obvod Praha 4Azin CZ, s.r.o.
Obvod Praha 4BioInova, s.r.o.
Obvod Praha 4Biophys, s.r.o.
Obvod Praha 4Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Obvod Praha 4Biotika Bohemia, s.r.o.
Obvod Praha 4Bosch Termotechnika, s.r.o.
Obvod Praha 4BTT s. r. o.
Obvod Praha 4Ccbr Czech, a.s.
Obvod Praha 4Cegelec, a.s.
Obvod Praha 4Central Group a. s.
Obvod Praha 4Centrum molekulárních metod monitorování difúzního znečištění životního prostředí
Obvod Praha 4Centrum výzkumu chorob srdce a cév
Obvod Praha 4CNC Praha, s.r.o.
Obvod Praha 4Česká astronomická společnost
Obvod Praha 4Česká bioklimatologická společnost
Obvod Praha 4Československá společnost mikrobiologická
Obvod Praha 4ČEZ, a. s.
Obvod Praha 4ČKD Power Electronics, a.s.
Obvod Praha 4ČSOB Leasing, a.s.
Obvod Praha 4Danfoss s.r.o.
Obvod Praha 4Deas, s.r.o.
Obvod Praha 4Dekra Automobil, a.s.
Obvod Praha 4Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Obvod Praha 4DTP Studio, s.r.o.
Obvod Praha 4e4t electronics for transportation, s.r. o.
Obvod Praha 4Eberspächer, s.r.o.
Obvod Praha 4ECO trend Research centre, s.r.o.
Obvod Praha 4Editel CZ, s.r.o.
Obvod Praha 4Elcom, a. s.
Obvod Praha 4Eldis, s.r.o.
Obvod Praha 4Eltodo EG, a.s.
Obvod Praha 4Emco, s.r.o.
Obvod Praha 4Energoprůzkum Praha , s.r.o.
Obvod Praha 4Energotech Praha, s.r.o.
Obvod Praha 4EponaCell, s.r.o.
Obvod Praha 4Fans, a.s.
Obvod Praha 4Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Obvod Praha 4Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Obvod Praha 4Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
Obvod Praha 4H & D Engineering, s.r.o.
Obvod Praha 4Hewlett-Packard, s.r.o.
Obvod Praha 4Honeywell, s.r.o.
Obvod Praha 4Chemiterm - pece - cz, s.r.o.
Obvod Praha 4IBM Česká republika, s.r.o.
Obvod Praha 4Icon Clinical Research, s.r.o.
Obvod Praha 4ICZ, a.s.
Obvod Praha 4Info Nova, s r.o.
Obvod Praha 4Interkov, s.r.o.
Obvod Praha 4Ipot, s.r.o.
Obvod Praha 4Jan Hešík, Nástroje Praha, s.r.o.
Obvod Praha 4Johnson Controls International, s.r.o.
Obvod Praha 4KV material, s.r.o.
Obvod Praha 4Licon Heat, s.r.o.
Obvod Praha 4Lokart, s.r.o.
Obvod Praha 4MediCom, a.s.Praha (inc.,Prague,AE., Prag)
Obvod Praha 4Messer Technogas, s.r.o.
Obvod Praha 4Meyra ČR, s.r.o.
Obvod Praha 4Microsoft, s.r.o.
Obvod Praha 4Mikrobiologický Ústav AV ČR, v.v.i.
Obvod Praha 4Mikrokom, s.r.o.
Obvod Praha 4MIKRONEX s.r.o.
Obvod Praha 4Ness Czech, s.r.o.
Obvod Praha 4Nestlé Česko, s.r.o.
Obvod Praha 4OKsystem, s.r.o.
Obvod Praha 4PCS - Software, s.r.o.
Obvod Praha 4PCS Systems, s.r.o.
Obvod Praha 4Pontex, s.r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
Obvod Praha 4PRO.MED.CS Praha, a.s.
Obvod Praha 4Rigaku Innovative Technologies Europe, s.r.o.
Obvod Praha 4Rowan Legal, advokátní kancelář, s.r.o.
Obvod Praha 4Sitronics Telecom Solutions, Czech Republic, a.s.
Obvod Praha 4Software602, a.s.
Obvod Praha 4Společnost Inovačního centra elektroniky
Obvod Praha 4Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
Obvod Praha 4Styrax, a.s.
Obvod Praha 4Subterra, a.s.
Obvod Praha 4Sweco Hydroprojekt a.s.
Obvod Praha 4Sysgo, s.r.o.
Obvod Praha 4Škoda Praha, a.s.
Obvod Praha 4T - CZ, a.s.
Obvod Praha 4Telefónica Czech Republic, a.s.
Obvod Praha 4Thht Praha, s.r.o.
Obvod Praha 4Tieto Czech, s.r.o.
Obvod Praha 4Top-Bio, s.r.o.
Obvod Praha 4Trask Solutions, a.s.
Obvod Praha 4T-Soft, a.s.
Obvod Praha 4TTS, s.r.o.
Obvod Praha 4TÜV SÜD Czech, s.r.o.
Obvod Praha 4Tyco Fire & Integrated Solutions, s.r.o. , člen koncernu Tyco
Obvod Praha 4Unica Technologies, a.s.
Obvod Praha 4UNIPETROL RPA, s.r.o. - BENZINA, odštěpný závod
Obvod Praha 4Univerzita Karlova v Praze, Husitská teologická fakulta
Obvod Praha 4Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v.i.
Obvod Praha 4Ústav fyziky atmosféry AV ČR
Obvod Praha 4Vegacom, a.s.
Obvod Praha 4VIDIS, s.r.o.
Obvod Praha 4Viktor Priesel - Compic
Obvod Praha 4Vyrtych, a.s.
Obvod Praha 4Výzkumný ústav železniční, a.s.
Obvod Praha 4Wikov Wind, a.s.
Obvod Praha 5Abalex, s.r.o.
Obvod Praha 5Aquatest, a.s.
Obvod Praha 5Arbes Technologies, s.r.o.
Obvod Praha 5Arcadis Geotechnika, a.s.
Obvod Praha 5Asix, s.r.o.
Obvod Praha 5Bentley Systems ČR, s.r.o.
Obvod Praha 5Biomedica, s.r.o.
Obvod Praha 5BOR Biotechnology, a.s.
Obvod Praha 5Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad
Obvod Praha 5Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.
Obvod Praha 5CS-Project, s.r.o.
Obvod Praha 5ČZ, a.s.
Obvod Praha 5Defend Česká republika, a.s.
Obvod Praha 5Deom, s.r.o.
Obvod Praha 5Ecosond, s.r.o.
Obvod Praha 5Elidis, s.r.o.
Obvod Praha 5Essence Line, s.r.o.
Obvod Praha 5Ethanol Energy, a.s.
Obvod Praha 5Eurotec Elektronik, s.r.o.
Obvod Praha 5Exact Software CEE, s.r.o.
Obvod Praha 5Exon, s.r.o.
Obvod Praha 5Eyedea Recognition, s.r.o.
Obvod Praha 5Fermat Group, a.s.
Obvod Praha 5Flash Barrandov Speciální efekty, s.r.o.
Obvod Praha 5Gepro, s.r.o.
Obvod Praha 5Gradient, s.r.o.
Obvod Praha 5Hochtief CZ a. s.
Obvod Praha 5HVM Plasma, s.r.o.
Obvod Praha 5Ing Bank N.V.
Obvod Praha 5Institut mikroelektronických aplikací, s.r.o.
Obvod Praha 5Institut pro kriminologii a sociální prevenci
Obvod Praha 5J. Jindra, s.r.o.
Obvod Praha 5Komix, s.r.o.
Obvod Praha 5KonWES, s.r.o.
Obvod Praha 5Legios Loco, a.s.
Obvod Praha 5Libor Dlouhý
Obvod Praha 5Lundbeck Česká republika, s.r.o.
Obvod Praha 5Medicem Technology, s.r.o.
Obvod Praha 5Mechanical Design, s.r.o.
Obvod Praha 5MIA Studio, s.r.o.
Obvod Praha 5Moonface, s.r.o.
Obvod Praha 5nexum Trilog, a.s.
Obvod Praha 5Oritest, s.r.o.
Obvod Praha 5Pharmaceutical Research Associates CZ, s.r.o.
Obvod Praha 5Pivovary Staropramen, s.r.o.
Obvod Praha 5Poll, s.r.o.
Obvod Praha 5PolyPLASTY, s.r.o.
Obvod Praha 5Premier Research, s.r.o.
Obvod Praha 5Princip a. s.
Obvod Praha 5ProtelPro, s.r.o.
Obvod Praha 5Realnuc a. s.
Obvod Praha 5RegioHub s.r.o.
Obvod Praha 5Renaissance Partners, s.r.o.
Obvod Praha 5Rockwell Automation, s.r.o.
Obvod Praha 5S com, s.r.o.
Obvod Praha 5Sabris CZ s.r.o.
Obvod Praha 5SAP ČR, s.r.o.
Obvod Praha 5SGS Czech Republic, s.r.o.
Obvod Praha 5Sidat, s.r.o.
Obvod Praha 5TopoL Software, s.r.o.
Obvod Praha 5Tramaz, a.s.
Obvod Praha 5UJP Praha, a.s.
Obvod Praha 5UniCredit Leasing CZ, a.s.
Obvod Praha 5Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta
Obvod Praha 5Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií
Obvod Praha 5UNO Praha, s.r.o.
Obvod Praha 5Uzimex Praha, s.r.o.
Obvod Praha 5Valenter, a.s.
Obvod Praha 5Vamet, s. r. o.
Obvod Praha 5VHV - Opus, a.s.
Obvod Praha 5Všem, s.r.o.
Obvod Praha 5Vúkv, a.s.
Obvod Praha 5VWS Memsep, s.r.o.
Obvod Praha 5Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
Obvod Praha 5Vysoká škola podnikání a práva, a. s.
Obvod Praha 5Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.
Obvod Praha 5Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.
Obvod Praha 5Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.
Obvod Praha 5Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Obvod Praha 5Walter, a.s.
Obvod Praha 5Warex, s.r.o.
Obvod Praha 6A T G, s.r.o.(ADVANCED Technology Group, spol.s r.o.)
Obvod Praha 6Alternativ plus, s.r.o.
Obvod Praha 6Asociace strojních inženýrů
Obvod Praha 6Biopreparáty, s.r.o.
Obvod Praha 6Bioreal, s.r.o.
Obvod Praha 6Bruko Technologie, s.r.o.
Obvod Praha 6Canberra-packard, s.r.o.
Obvod Praha 6Centrum aplikované genomiky
Obvod Praha 6Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí
Obvod Praha 6Centrum molekulární a buněčné imunologie
Obvod Praha 6Centrum pro jakost a spolehlivost výroby
Obvod Praha 6Cesnet, z.s.p.o.
Obvod Praha 6Česká automobilová společnost
Obvod Praha 6Česká fytopatologická společnost
Obvod Praha 6Česká limnologická společnost
Obvod Praha 6Česká zemědělská univerzita v Praze
Obvod Praha 6Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních
Obvod Praha 6Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Obvod Praha 6Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta tropického zemědělství
Obvod Praha 6Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
Obvod Praha 6Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta
Obvod Praha 6Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta
Obvod Praha 6České aerolinie, a.s.
Obvod Praha 6České Radiokomunikace, a.s.
Obvod Praha 6České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury
Obvod Praha 6České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Obvod Praha 6České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií
Obvod Praha 6České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Obvod Praha 6České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Obvod Praha 6České vysoké učení technické v Praze, veřejná vysoká škola
Obvod Praha 6Českomoravská psychologická společnost
Obvod Praha 6Český národní komitét IMEKO
Obvod Praha 6ČVUT v Praze, odbor pro řízení projektů a transfer technologií
Obvod Praha 6Dateup, s.r.o.
Obvod Praha 6Energizer Czech, s.r.o.
Obvod Praha 6Environment Commerce CZ, s.r.o.
Obvod Praha 6Ergon, a.s.
Obvod Praha 6Etos akustika, s.r.o.
Obvod Praha 6Frog Systems, s.r.o.
Obvod Praha 6Fujitsu Technology Solutions, s.r.o.
Obvod Praha 6Geologický ústav AV ČR, v.v.i.
Obvod Praha 6Hermes SW, s.r.o.
Obvod Praha 6Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.
Obvod Praha 6Cheirón, a.s.
Obvod Praha 6Chemoprag, s.r.o.
Obvod Praha 6CHemProtect, a.s.
Obvod Praha 6iCORD International, s.r.o.
Obvod Praha 6Iguassu Software Systems a.s.
Obvod Praha 6Industrial Technology Systems, s.r.o.
Obvod Praha 6Ing. Petr Slanina, Ph.D.
Obvod Praha 6Ing. Petr Švec - Penta
Obvod Praha 6IOCB TECH s.r.o.
Obvod Praha 6Janiga Labs, s.r.o.
Obvod Praha 6Jape CZ, s.r.o.
Obvod Praha 6Jepaz Elektronika, s.r.o.
Obvod Praha 6Karned Tools s.r.o.
Obvod Praha 6Komcentra, s.r.o.
Obvod Praha 6Komerční železniční výzkum, s.r.o.
Obvod Praha 6Laboratory Imaging, spol., s.r.o.
Obvod Praha 6Liget, s.r.o.
Obvod Praha 6Logica Czech Republic, s.r.o.
Obvod Praha 6Medical Technologies CZ, a.s.
Obvod Praha 6Mifer, s.r.o.
Obvod Praha 6Milcom, a.s.
Obvod Praha 6Minib, s.r.o.
Obvod Praha 6Ministerstvo Obrany
Obvod Praha 6Národní technická knihovna
Obvod Praha 6NAV Flight Services, s.r.o.
Obvod Praha 6Nová antivirotika a antineoplastika
Obvod Praha 6Novato, s.r.o.
Obvod Praha 6Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Obvod Praha 6Platforma pro bioekonomiku České republiky
Obvod Praha 6PMM, s.r.o.
Obvod Praha 6Poulek Solar, s.r.o.
Obvod Praha 6Profinit, s.r.o.
Obvod Praha 6Progresivní technologie a systémy pro energetiku
Obvod Praha 6Protea, s.r.o.
Obvod Praha 6Quantasoft, s.r.o.
Obvod Praha 6sanofi-aventis, s.r.o.
Obvod Praha 6Saturn - Toya, s.r.o.
Obvod Praha 6SEW-Eurodrive CZ, s.r.o.
Obvod Praha 6Schenck Process, s.r.o.
Obvod Praha 6Siemens, s.r.o.
Obvod Praha 6Speciální Medicínská Technologie, s.r.o.
Obvod Praha 6Správa Letiště Praha, s.p.
Obvod Praha 6Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických, a.s.
Obvod Praha 6Stillea Europe, s.r.o.
Obvod Praha 6Technologické centrum Praha, z.s.p.o.
Obvod Praha 6Terron, s.r.o.
Obvod Praha 6The Institution of Engineering & Technology
Obvod Praha 6Tradice, s.r.o.
Obvod Praha 6Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
Obvod Praha 6Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta
Obvod Praha 6Ústav Experimentální Botaniky AV ČR, v. v.i.
Obvod Praha 6Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Obvod Praha 6Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v.i.
Obvod Praha 6Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Obvod Praha 6Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Obvod Praha 6Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.
Obvod Praha 6Vědecká společnost kinantropologie
Obvod Praha 6Vums DataCom, s.r.o.
Obvod Praha 6Vums-powerprag, s.r.o.
Obvod Praha 6Vuste Envis, s.r.o.
Obvod Praha 6Vuste-apis, s.r.o.
Obvod Praha 6Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie
Obvod Praha 6Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská
Obvod Praha 6Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technol
Obvod Praha 6Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie a ochrany prostředí
Obvod Praha 6Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,veřejná vysoká škola
Obvod Praha 6Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Obvod Praha 6Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství
Obvod Praha 6Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka II
Obvod Praha 6Výzkumný ústav rostlinné výroby. v.v.i.
Obvod Praha 6Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Obvod Praha 6Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
Obvod Praha 7Aecom CZ, s.r.o.
Obvod Praha 7Akademie Výtvarných Umění
Obvod Praha 7Alcor, s.r.o.
Obvod Praha 7Aquion, s.r.o.
Obvod Praha 7Archip, s.r.o.
Obvod Praha 7Asociace pro mládež, vědu a techniku Amavet, o.s.
Obvod Praha 7Avenium, s.r.o.
Obvod Praha 7B-inside, s.r.o.
Obvod Praha 7CzechInno, z.s.p.o.
Obvod Praha 7Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii
Obvod Praha 7Česká technologická platforma pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu
Obvod Praha 7Dynargie, s.r.o.
Obvod Praha 7EkoWATT
Obvod Praha 7Energotrans, a.s.
Obvod Praha 7Fori Prague, s.r.o.
Obvod Praha 7Hale, s.r.o.
Obvod Praha 7HARBER IP s.r.o.
Obvod Praha 7Intergraph CS, s.r.o.
Obvod Praha 7Jiří Koutný
Obvod Praha 7Magicware, s.r.o.
Obvod Praha 7Mavis, a.s.
Obvod Praha 7Mebis, s.r.o.
Obvod Praha 7Ministerstvo Vnitra
Obvod Praha 7Oseva pro, s.r.o.
Obvod Praha 7Plast Form Service, s.r.o.
Obvod Praha 7Pražská teplárenská, a.s.
Obvod Praha 7Selgen, a. s.
Obvod Praha 7Sempra Praha a. s.
Obvod Praha 7Softmodel, s.r.o.
Obvod Praha 7Svúom, s.r.o.
Obvod Praha 7Vodní Zdroje, a.s.
Obvod Praha 8ABB, s.r.o.
Obvod Praha 8ALT, s.r.o.
Obvod Praha 8Centrum biomedicínské informatiky (CBI)
Obvod Praha 8ComAp, s.r.o.
Obvod Praha 8Česká geologická společnost
Obvod Praha 8Česká nuklearní společnost
Obvod Praha 8Česká společnost pro kybernetiku a informatiku
Obvod Praha 8Česká společnost pro uhlíkové materiály
Obvod Praha 8Česká statistická společnost
Obvod Praha 8Data, algoritmy, rozhodování
Obvod Praha 8DATOR3 Services, a.s.
Obvod Praha 8Dicont, a.s.
Obvod Praha 8DILEN, s.r.o.
Obvod Praha 8Dreamboat, s.r.o.
Obvod Praha 8EF1 marketing & management, s.r.o.
Obvod Praha 8Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
Obvod Praha 8Ericsson, s.r.o.
Obvod Praha 8FCC průmyslové systémy s.r.o.
Obvod Praha 8Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Obvod Praha 8Green Center, s.r.o.
Obvod Praha 8HSI, s.r.o.
Obvod Praha 8Humusoft, s.r.o.
Obvod Praha 8Chryso Chemie, s.r.o.
Obvod Praha 8IBS expert, s.r.o.
Obvod Praha 8Image Lab, s.r.o.
Obvod Praha 8Ing. Miroslav Štěrba
Obvod Praha 8Kontis Praha, s.r.o
Obvod Praha 8Labo-MS, s.r.o.
Obvod Praha 8Láf Electronics, s.r.o.
Obvod Praha 8Letecké přístroje Praha, s.r.o.
Obvod Praha 8Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.
Obvod Praha 8Metrostav, a.s.
Obvod Praha 8Nocc, a. s.
Obvod Praha 8Nova České loděnice a .s.
Obvod Praha 8Novell-Praha, s.r.o.
Obvod Praha 8Optomont, a.s.
Obvod Praha 8Orientální ústav AV ČR, v.v.i.
Obvod Praha 8Price f(x), s.r.o.
Obvod Praha 8profiq, s.r.o.
Obvod Praha 8Prospectea Česká republika, s.r.o.
Obvod Praha 8Psychiatrické Centrum Praha
Obvod Praha 8R.T.E., s.r.o.
Obvod Praha 8Radon, v.o.s.
Obvod Praha 8Ricardo Prague, s.r.o.
Obvod Praha 8Schneider Electric CZ, s.r.o.
Obvod Praha 8SmarTech Solutions, s.r.o.
Obvod Praha 8Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o.
Obvod Praha 8Starmans electronics, s.r.o.
Obvod Praha 8STMicroelectronics Design and Application, s.r.o.
Obvod Praha 8Tebodin Czech Republic, s.r.o.
Obvod Praha 8Trakm8, s.r.o.
Obvod Praha 8TÜV Nord Czech, s.r.o.
Obvod Praha 8Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v. i.
Obvod Praha 8Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
Obvod Praha 8Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Obvod Praha 8Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
Obvod Praha 8Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
Obvod Praha 8Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
Obvod Praha 8Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i
Obvod Praha 8Vakos XT, a.s.
Obvod Praha 8Vakuum Praha, s.r.o.
Obvod Praha 8Vupek-Economy, s.r.o.
Obvod Praha 8Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o.
Obvod Praha 9A Business Service, s.r.o.
Obvod Praha 9A2Z Bio, s.r.o.
Obvod Praha 9ADC Systems, s.r.o.
Obvod Praha 9ALS Czech Republic, s.r.o.
Obvod Praha 9Alstanet, s.r.o.
Obvod Praha 9Analytika, s.r.o.
Obvod Praha 9Apigenex, s.r.o.
Obvod Praha 9Aroco, s.r.o.
Obvod Praha 9Asociace leteckých výrobců ČR
Obvod Praha 9Autojob, s.r.o.
Obvod Praha 9Auto-Tech Vinoř, s.r.o.
Obvod Praha 9Avia Propeller, s.r.o.
Obvod Praha 9Avia, a.s.
Obvod Praha 9Bramac střešní systémy, s.r.o.
Obvod Praha 9C.I.E.B. Kahovec, s.r.o.
Obvod Praha 9ČKD Elektrotechnika, a.s.
Obvod Praha 9ČKD Kompresory, a.s.
Obvod Praha 9Detex, s.r.o.
Obvod Praha 9Ecotoner, s.r.o.
Obvod Praha 9EGU - HV Laboratory, a.s.
Obvod Praha 9Elektročas, s.r.o.
Obvod Praha 9EPA, a.s.
Obvod Praha 9EST-Systems, s.r.o.
Obvod Praha 9Eurofins CZ, s.r.o.
Obvod Praha 9Excon, a.s.
Obvod Praha 9HE3DA, s.r.o.
Obvod Praha 9HiChem, s.r.o.
Obvod Praha 9Historický ústav AV ČR, v.v.i.
Obvod Praha 9Immobiliser Central Europe, s.r.o.
Obvod Praha 9Imola, s.r.o.
Obvod Praha 9In-el, s.r.o.
Obvod Praha 9inSophy, s.r.o.
Obvod Praha 9Kinex Measuring s.r.o.
Obvod Praha 9Knauf Praha, s.r.o.
Obvod Praha 9LA composite, s.r.o.
Obvod Praha 9Letov Letecká Výroba, s.r.o.
Obvod Praha 9LOGAREX Smart Metering, s.r.o.
Obvod Praha 9Median, s.r.o.
Obvod Praha 9Meteor Kolín, s.r.o.
Obvod Praha 9Microcon, s.r.o.
Obvod Praha 9Motorgas, s.r.o.
Obvod Praha 9Nimda Co. Ltd. -, org.složka
Obvod Praha 9Optimics, s.r.o.
Obvod Praha 9Pavus, a.s.
Obvod Praha 9RMS Mezzanine, a.s.
Obvod Praha 9Sécheron Tchequie, s.r.o.
Obvod Praha 9Serenum, a.s.
Obvod Praha 9Skolil - Kompozit, s.r.o.
Obvod Praha 9Speel Praha, s.r.o.
Obvod Praha 9Studio Axis, s.r.o.
Obvod Praha 9SunTanzer, s.r.o.
Obvod Praha 9Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Obvod Praha 9Techlab, s.r.o.
Obvod Praha 9Tesla, a.s.
Obvod Praha 9Tesla, a.s. - divize televizních a rozh. vysílačů
Obvod Praha 9Triada, s.r.o.
Obvod Praha 9Tuso, s.r.o.
Obvod Praha 9Ústav pro výzkum a využití paliv, a.s.
Obvod Praha 9Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
Obvod Praha 9Vědeckotechnický park VZLÚ Praha,a.s.
Obvod Praha 9VIV NETworks, s.r.o.
Obvod Praha 9VR Group, a.s.
Obvod Praha 9Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Obvod Praha 9W.P.E., a.s.
Obvod Praha 9Wolfsberg Letecká továrna, s.r.o.
Obvod Praha 9ZEZ Praha, a.s.
Obvod Praha 9Zkušebnictví, a. s.
Obvod Praha 10Adastra, s.r.o.
Obvod Praha 10AHT - Energetika, s.r.o.
Obvod Praha 10AJV - Energo, a.s.
Obvod Praha 10Alcoma, s.r.o.
Obvod Praha 10Alterm, s.r.o.
Obvod Praha 10Amagro, s.r.o.
Obvod Praha 10Amest, s.r.o.
Obvod Praha 10Astra Systems, s.r.o.
Obvod Praha 10Atlas, s.r.o.
Obvod Praha 10AŽD Praha, s.r.o.
Obvod Praha 10BioTech, a.s.
Obvod Praha 10CAD -pro, s.r.o.
Obvod Praha 10Centrum stavebního inženýrství, a.s.
Obvod Praha 10ComSTAR, s.r.o.
Obvod Praha 10Česká námořní plavba, a.s.
Obvod Praha 10Česká parazitologická společnost
Obvod Praha 10ČGS, a.s.
Obvod Praha 10DIA - Praha, s.r.o.
Obvod Praha 10DM Prague, s.r.o.
Obvod Praha 10DonGemini, s.r.o.
Obvod Praha 10E.G. 7, s.r.o.
Obvod Praha 10Ekola group, s.r.o.
Obvod Praha 10FBL Group, s.r.o.
Obvod Praha 10Fronius Česká republika, s.r.o.
Obvod Praha 10Glentor, s.r.o.
Obvod Praha 10HOL - MONTA spol. s r.o.
Obvod Praha 10Hutnictví železa, a.s.
Obvod Praha 10Chemoprojekt, a.s.
Obvod Praha 10Immunotech, s.r.o.
Obvod Praha 10Infopharm, a.s.
Obvod Praha 10Institute of Applied Biotechnologies, a.s.
Obvod Praha 10Interoperabilita železniční infrastruktury
Obvod Praha 10iXperta Solutions, s.r.o.
Obvod Praha 10LOM Praha, s.p.
Obvod Praha 10Mars - CZ, s.r.o.
Obvod Praha 10Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
Obvod Praha 10Micropel, s.r.o.
Obvod Praha 10Ministerstvo Životního Prostředí
Obvod Praha 10Miracle Group, s.r.o.
Obvod Praha 10Mitas, a.s.
Obvod Praha 10Narex MTE, s.r.o.
Obvod Praha 10Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
Obvod Praha 10Nikodem a Partner, s.r.o.
Obvod Praha 10Pragoclima, s.r.o.
Obvod Praha 10Pražská energetika, a.s.
Obvod Praha 10Prefa Praha, a.s.
Obvod Praha 10PRO-Serv, s.r.o.
Obvod Praha 10Pudis, a.s.
Obvod Praha 10Randa, s.r.o.
Obvod Praha 10Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s.
Obvod Praha 10Satca - Projekt, s.r.o.
Obvod Praha 10scanservice, a.s.
Obvod Praha 10Sindat, s.r.o.
Obvod Praha 10Sirius Praha, s.r.o.
Obvod Praha 10Společnost pro vzdělávání a mládež
Obvod Praha 10Státní ústav pro kontrolu léčiv
Obvod Praha 10Techniserv, s.r.o.
Obvod Praha 10Teris, a.s.
Obvod Praha 10TESUR-technologické linky, sušení a regulace, s.r.o.
Obvod Praha 10TLP, s.r.o.
Obvod Praha 10TOS Hostivař s.r.o.
Obvod Praha 10TTC Marconi s. r. o.
Obvod Praha 10TTC Telekomunikace, s.r.o.
Obvod Praha 10UniControls, a.s.
Obvod Praha 10Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta
Obvod Praha 10Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Obvod Praha 10Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v. i.
Obvod Praha 10Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
Obvod Praha 10Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Obvod Praha 10Wastech, a.s.
Obvod Praha 10Zentiva, k.s.
Obvod Praha 11ALLocator, s.r.o.
Obvod Praha 11Ekora, s.r.o.
Obvod Praha 11Medium NET, a.s.
Obvod Praha 11Pharmnet, s.r.o.
Obvod Praha 11Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
Obvod Praha 11Quinta-Analytica, s.r.o.
Obvod Praha 11Trios, s.r.o.
Obvod Praha 11Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o.
Obvod Praha 122N Telekomunikace, a.s.
Obvod Praha 12Alfa Union, a.s.
Obvod Praha 12Česká meteoroligcká společnost
Obvod Praha 12Český hydrometeorologický ústav org. org.
Obvod Praha 12Developtik, s.r.o.
Obvod Praha 12Elektropřístroj, s.r.o.
Obvod Praha 12Hobra - Školník, s.r.o.
Obvod Praha 12Interpharma Praha, a.s.
Obvod Praha 12Mikrotechna Praha, a.s.
Obvod Praha 12Policejní akademie České republiky v Praze
Obvod Praha 12Policejní akademie České republiky, Fakulta bezpečnostně právní
Obvod Praha 12Policejní akademie České republiky, Fakulta bezpečnostního managementu
Obvod Praha 12SPA Praha, s.r.o.
Obvod Praha 12VUC Praha, a.s.
Obvod Praha 13Abra Software, a.s.
Obvod Praha 13Biocid, s.r.o.
Obvod Praha 13Circle Line Associates, s.r.o.
Obvod Praha 13CompuGroup Medical Česká republika, s.r. o.
Obvod Praha 13Česká Slavonia, s.r.o.
Obvod Praha 13Elektrotrans, a.s.
Obvod Praha 13EuroGV, s.r.o.
Obvod Praha 13Flores Software, s.r.o.
Obvod Praha 13Genomac International, s.r.o.
Obvod Praha 13Havel - Buggy, s.r.o.
Obvod Praha 13Industry Vision Progress, a.s.
Obvod Praha 14Altec, s.r.o.
Obvod Praha 14CFD support, s.r.o.
Obvod Praha 14Česká technologická platforma Smart Grid
Obvod Praha 14Eaton Elektrotechnika, s.r.o.
Obvod Praha 14EGÚ Praha Engineering, a.s.
Obvod Praha 14Infram, a.s.
Obvod Praha 14Ismar, s.r.o.
Obvod Praha 14Linde Gas, a.s.
Obvod Praha 14Meffert ČR, s.r.o.
Obvod Praha 14Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o.
Obvod Praha 15Attl a spol., s.r.o. Továrna na stroje
Obvod Praha 15Chemcomex Praha, a.s.
Obvod Praha 15Interdigi, a.s.
Obvod Praha 15Metrans, a.s.
Obvod Praha 15Sevapharma, a.s.
Obvod Praha 15Tesla Karlín, a.s.
Obvod Praha 15Veflex, s.r.o.
Obvod Praha 15VRL Praha, a.s.
Obvod Praha 15Zdeněk Halada
   
Obsah © 2003 - 2024 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.